Guld och azur: en introduktion till ikonografin hos kristusikoner och fest

Artikelnr: 9789177772156 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 336Format: | Övrigt:

Köp e-boken på adlibris.se

Beskrivning

Beskrivning

Ikonen har länge uppskattats för sina estetiska värden och mycket har publicerats på detta tema. Men Ikonen sträcker sig utöver det konstvetenskapliga när den intar sin plats i kyrkans och de troendes liv. Den här boken vill skildra ikonen ur många olika synvinklar, självklara för vissa, okända för andra. Varje ikon presenteras med kulturhistorisk bakgrund, motivanalys, motivutveckling, teologiska kommentarer och utdrag ur kyrkans skatt av hymner. Först presenteras den mest betydelsefulla: Kristi bild – Guds mänskliga ansikte – i ikonerna Mandylion, Allhärskaren och Kristus Immanuel. Bokens tyngdpunkt
ligger i introduktionen av ikonerna till den ortodoxa traditionens festdagar: påsken, pingsten, Kristi födelse och många andra som gestaltar Kristi liv och hans Moder Marias liv. Mycket av materialet presenteras för första gången på svenska. Det illustreras i huvudsak med verk ur Nationalmuseums förnämliga ikonsamling. Tillsammans med texten får vi här en unik inblick i ortodoxins andlighet, en tradition som strävar efter skönhet och sanning.