Gudstjänstfolket. Svenskt Gudstjänstlivs årsbok 2005

168 kr

Artikelnr: 11027939 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 192 Format: | Redaktör: |
Beskrivning

Beskrivning

Skiftande gudstjänstformer är något relativt nytt. Gudstjänsterna har till långt fram i tiden varit hårt reglerade i många kyrkor. På senare tid har nya traditioner växt fram. Variationerna har blivit allt fler. Människor involveras i gudstjänsterna på ett annat sätt än förr. Gudstjänstfolket handlar om detta.