Gudstjänsten – platsen för växt och fördjupning

105 kr

Artikelnr: 9789175807041 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 95 Format: | Redaktör: | Övrigt:

aKF:s årsbok 2013

Beskrivning

Beskrivning

Gudstjänsten ska uttrycka vad kyrkan tror, bekännelsen. Den ska vidare uttrycka och gestalta en innehållslig kontinuitet över tid, och gudstjänsten måste vara kontextuell, dvs. kunna vara begriplig i sin samtid. Det betyder att gudstjänstfirandet alltid har att ta hänsyn till arvet och förnyelsen; bekännelse, kontinuitet och kontext. Uppgiften skulle också kunna uttryckas med begreppen ad fontes (lat. till källorna), renässansens stridsrop, och aggiornamento (it. uppdatering), Andra vatikankonciliets honnörsord. När aKF nu presenterar sin årsbok med titeln Gudstjänsten – platsen för växt och fördjupning, görs detta mot bakgrund av att arbetsgemenskapen under ett drygt halvsekel har arbetat med Svenska kyrkans gudstjänst och dess förnyelse på katolsk grund. Syftet har hela tiden varit en strävan mot dels ad fontes, dels aggiornamento. Idag gäller uppdraget på ett alldeles särskilt sätt dels att vara uppmärksam så att kontextualiseringen, anpassningen till vår samtid, inte sker på bekostnad av kontinuiteten, dels att den tro som uttrycks är i enlighet med apostlarnas undervisning, given kyrkan och förvaltad i hennes bekännelse. Begreppen bekännelse, kontinuitet och kontext är tre viktiga korrektiv för att gudstjänsten, och då särskilt mässan, ska kunna vara en plats för växt och fördjupning.