Guds åker? Invigning av begravningsplatser i ett mångkulturellt Sverige

183 kr

Artikelnr: 9789175807973 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 129 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

I Guds åker? Invigning av begravningsplatser i ett mångkulturellt Sverige undersöker författaren hur Svenska kyrkan i sin dubbla roll som evangeliskt-lutherskt trossamfund och som begravningshuvudman förhåller sig teologiskt och liturgiskt till invigning av begravningsplatser. Detta görs bland annat genom en empirisk studie av hur begravningsplatser blivit invigda under åren 2000–2012 och om invigningarna varit kristet eller mångreligiöst präglade eller om de varit helt profana.

Genom att diskutera frågeställningar som är och kommer att vara viktiga om Svenska kyrkan ska kunna leva upp till uppdraget att vara kyrka och trossamfund på samma gång som hon är begravningshuvudman i ett mångkulturellt samhälle vill författaren bidra till sam- talet om Svenska kyrkans framtida uppdrag i spänningsfältet mellan att vara ett kristet trossamfund och huvudman för begravningsverksamheten.

Jan-Olof Aggedal (f. 1961) är kontraktsprost i Lunds stift, Svenska kyrkan, samt teol. dr. i kyrkovetenskap vid Lunds universitet. Som praktisk teolog är Aggedal intresserad av samspelet mellan trossamfundens trostolkningar och individens livstydning i ett mångkulturellt samhälle. Aggedals forskning berör riten och ritens funktion samt människors upplevelser av riten. Särskilt har han intresserat sig för död och begravning samt förkunnelsen vid kyrkliga handlingar. Doktorsavhandlingen ”Griftetalet mellan trostolkning och livstydning” (2003) behandlar griftetalet. Han har även bland annat givit ut: I glädje och sorg. Att välja de rätta orden vid vigsel och begravning (2009) och Teologi för kyrkomusiker (2011).