Tillbaka

Gud i verkligheten – Möte med K E Løgstrup, Emilia Fogelklou och Ignatius av Loyola

244 kr

Artikelnr: 9789175808130 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 200 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Var kan den moderna människan finna bärande skäl för sin tro? I boken Gud i verkligheten inbjuder journalisten och prästen Eva Cronsioe den katolske mystikern och ordensgrundaren Ignatius av Loyola, teologen och kväkaren Emilia Fogelklou och den lutherske religionsfilosofen och etikern K E Lögstrup till ett samtal. I mötet mellan deras livserfarenheter och sätt att förstå den kristna tron öppnar sig ett landskap, där vägen leder bort från debatternas polariserande utsiktspunkter och rakt in i den vardagliga verklighet vi alla lever i. Men Eva Cronsioe delar också med sig av sina egna erfarenheter och sitt eget teologiska sökande. Hon undviker de låsta positioner som så ofta leder till att man etiketteras som antingen »liberal« eller »traditionalistisk«, och skriver levande, personligt och stundom rörande om en annan öppen hållning … formulerad av poeten Werner Aspenström: »Som fanns det en obeaktad tredje sida på våra nötta grammofonskivor.«

Eva Cronsioe är sedan 2005 präst i Svenska kyrkan, med en mångårig yrkesverksamhet som journalist och tv-producent bakom sig. Som präst har hon framför allt arbetat med frågor om vuxnas väg till tro och har tidigare utgivit böckerna Fråga Livet och En väg till livsmod och tillit – Möt kristen tro med Frälsarkransen.