Från Truman till Trump – Om religionens roll i Vita huset

249 kr

Artikelnr: 9789177771425 Kategori: Författare: | Förlag: | Utgivningsdatum: 2020-05-26Antal sidor: 264Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Med handen på Bibeln och med orden »so help me God« svärs de amerikanska presidenterna in. Landets motto är »In God We Trust« och med trohetseden till nationen deklareras att landet är »one nation under God«. Presidenterna citerar ofta bibelord och alluderar på andra, refererar flitigt till författningsfädernas gudstro och motiverar politiska beslut – såväl inrikespolitiska som utrikespolitiska – utifrån sin kristna övertygelse. Talen avslutas ofta med »God bless America«. För oss som lever i ett av världens mest sekulariserade länder kan detta te sig både uppseendeväckande och obegripligt. Hur kommer det sig att situationen är så annorlunda i USA i jämförelse med Sverige?
Kjell O. Lejon är en av Sveriges främsta kännare vad gäller religion och politik i USA. Här ger han en initierad och lärorik beskrivning av den amerikanska situationen, nödvändig för den som på ett mer fullödigt sätt vill förstå de moderna presidenterna, från Harry S. Truman till Donald Trump, deras bakgrund och presidentutövning liksom USA som nation. Den kristna trons roll i Vita huset och i USA som helhet är fortsatt viktig då den religiösa dimensionen alltjämt är en självklar del av det amerikanska självmedvetandet.

Kjell O. Lejon är professor, forskningsmiljöföreståndare och avdelningschef vid Linköpings universitet. Han är religionsvetare med inriktning mot historisk teologi och har publicerat mer än tjugo böcker och föreläst i tio länder, främst i USA, där han också varit verksam som forskare och gästprofessor.

Det är lättläst, tillgängligt och intressant, och fyller utan tvekan en kunskapslucka i svensk förståelse av amerikansk politik.
Joel Halldorf i Expressen