Försonarn vid sitt bröst, en stjernkrönt Qvinna

189 kr

Artikelnr: 9789172170087 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 304Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Denna doktorsavhandling utgår från den under några decennier uppblomstrande romantiska Mariadiktningen. Boken uppehåller sig utförligt vid de båda författarnas gestaltningar av Jesu moder men ägnar även uppmärksamhet åt andra med Maria besläktade jungfru- och modersgestalter, bl.a. Amorina i Almqvists roman med samma namn och Nyxgestalten i Atterboms sagospel Lycksalighetens ö.