Förnyelse – förbistring – försoning

277 kr

Artikelnr: 9789177770404 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 554Format: | Övrigt:

Nummer 100 i serien Bibliotheca Theologiae Practicae (BTP)

Beskrivning

Beskrivning

Sedan 1970-talet har den ekumeniska rörelsen resulterat i ett närmande mellan lokala kristna församlingar. Ekumeniska råd har bildats. Samverkan mellan olika samfunds församlingar har fördjupats och ibland lett till samgåenden. Försoning har kommit till stånd där klyftor skilde kristna med olika syn i frågor om kyrkans identitet och kultur från varandra.

Under samma tid har behovet av förändringar inom de kristna församlingarna, förnyelse, ansetts vara angelägen. Det har lett till spänningar och konflikter, förbistring, mellan grupper av människor med olika åsikter, vilket inte sällan har lett till nya församlingsbildningar och därmed nya utmaningar för det lokala ekumeniska arbetet. Olika sätt att möta dessa utmaningar redovisas i denna doktorsavhandling genom en undersökning av 100 potentiella eller fullt utvecklade konflikter på fem orter: Borås, Halmstad, Hjälmseryd, Oskarshamn och Uddevalla. Utifrån erfarenheter som gjorts där diskuteras fenomenet vitaliseringsrörelser, hur dessa kan bemötas och vilka konsekvenser det för med sig samt betydelsen av personliga relationer för att dämpa motsättningar och nå försoning.

Arne Olsson har en lång erfarenhet av arbete med lokal ekumenik i roller såsom officer i Frälsningsarmén, pastor i Evangeliska frikyrkan och församlingssekreterare i Svenska kyrkan. Förnyelse – förbistring – försoning. En studie av vitaliseringsrörelser och ekumenisk utveckling på fem sydsvenska orter 1970– 2015 är hans doktorsavhandling i ämnet praktisk teologi vid Lunds universitet.