Född av vatten och Ande

199 kr

Artikelnr: 9789175805962 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 193Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Frågor om dopet och dess betydelse har kommit i centrum. En del vill att tanken på arvsynd ska tas bort, andra vill tona ned synen på dopet som nyfödelse och rening. Dopet ska ses som en bekräftelse av födelsen och ett firande av det barn som kommit till världen. I denna bok beskriver Kjell Petersson det kristna dopets rötter i Nya testamentet och i den tidiga kyrkan. Han lyfter fram de bärande motiven i dopet, både innehållsligt och i sättet att fira dopet. Han lyfter särskilt fram det som är gemensamt för kyrkorna i synen på dopet. Dopet, det är nyfödelse i vatten och helig Ande och ett upptagande i den kristna kyrkan, det är portalen till ett liv som når sin fullbordan på andra sidan dödens gräns. Förslag ges på hur olika moment i dopordningen kan formuleras. Svåra ord som exorcism och abrenuntiation, anamnes och epikles förklaras.

Kjell Petersson är bosatt i Stockholm. Som präst har han verkat i Växjö stift, kyrkoherde i Ryssby, Tutaryd och Agunnaryd (i Ljungby kommun) från 1982 till 2007. 1977 blev han teologie doktor på en avhandling om dopet: Kyrkan, folket och dopet. År 2000 utkom hans bok om nattvarden: Åkallan och åminnelse.