Tillbaka

EVANGELIETS GRYNING – kyrkofädernas skrifttolkning : utläggningar av de gammaltestamentliga läsningarna i 2002 års Evangeliebok

244 kr

Artikelnr: 9789175808178 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 298Format: | Översättare: |
Beskrivning

Beskrivning

I tre unika böcker finner vi kyrkofädernas tolkning av kyrkoårets alla texter i Den svenska evangelieboken. Vår förhoppning är att dessa böcker skall bli till ovärderlig hjälp, först och främst för alla förkunnare men också för var och en som vill fördjupa sin meditation inför söndagens texter.

Evangeliets gryning är kyrkofädernas kommentarer till de gammaltestamentliga texterna. Kyrkofäderna läste Gamla testamentet som en förberedelse och förutsägelse om Kristus. I Evangeliets gryning får vi del av deras tolkningar som ibland är välbekanta för oss men i andra fall överraskande. De visar på den rikedom av infallsvinklar som det kristna studiet av Gamla testamentet erbjuder och som den äldsta kyrkan var medveten om.