En kyrka för hela livet. Rikssvenska Olaus Petri-församlingen 100 år 1922–2022

244 kr

Artikelnr: 9789177772279 Kategorier: , , Förlag: | Antal sidor: 90 Format: | Redaktör: | Övrigt:

Rikt illustrerad med bilder i färg och sv/v

Beskrivning

Beskrivning

Rikssvenska Olaus Petri-församlingen i Helsingfors firar sina första hundra år 2022. Den har under detta sekel varit en betydelsefull och spännande mötesplats mellan Sverige och Finland.
Den här jubileumsboken har tillkommit som en del av ett fördjupnings- och visionsarbete i anslutning till jubileet och med församlingens nu- och framtid i fokus. Att känna sin historia är inte bara att minnas. Det kan också utgöra en utgångspunkt för en vision om framtiden.
I boken reflekterar engagerade i OP över historia, nutid och framtid. Huvuddelen av boken utgörs av den historik som teologie doktor Fredrik Santell haft i uppdrag att skriva utifrån ett omfattande källmaterial och sin pågående forskning om Svenska kyrkans utlandsförsamlingar under 1900-talet.
Genom den här boken sätts Rikssvenska Olaus Petri-församlingen i ett historiskt kontinuitetsperspektiv, från dess identitet och funktion som utlandsförsamling i Svenska kyrkan till dess nuvarande status som rikssvensk församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Borgå stift.
Boken vänder sig till alla som haft kontakt med församlingen och alla som önskar veta mer om den som företeelse och miljö.