Ecclesiologica & alia – Festskrift till Sven-Erik Brodd

249 kr

Artikelnr: 9789175807881 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 423 Format: | Redaktör: || Övrigt:

Nummer 96 i serien Bibliotheca Theologiae Practicae (BTP)

Beskrivning

Beskrivning

Denna samling av uppsatser överlämnas som en hyllning till professor Sven-Erik Brodd då han i januari 2016 såsom emeritus lämnar den kyrkovetenskapliga professuren vid Uppsala universitet. I boken medverkar en rad av hans kolleger, lärjungar och vänner i Sverige och utomlands.

Ecklesiologin – den teologiska reflexionen över kyrkan och hur det kyrkliga livet gör tydligt vad kyrka är – står i centrum för Sven-Erik Brodds teologiska arbete. I ett brett spektrum knyter därför merparten av bokens artiklar an till detta. Som boktiteln Ecclesiologica & alia säger – ’ecklesiologi och annat’ – innehåller den teologiska uppsatser, som även med andra infallsvinklar har koppling till hans vetenskapliga intressen.