Diocesis lincopensis II – Medeltida internationella influenser

216 kr

Artikelnr: 9789172170797 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 224 Format: | Redaktör: |
Beskrivning

Beskrivning

Under studiet av svensk och östgötsk medeltid är de mycket starka internationella influenserna påfallande. De kom väsentligen att påverka utvecklingen i denna del av norra Europa. Genom västkyrkans etablering och integrering inlemmades successivt enskilda människor, grupper av människor, samhällen, landsdelar och så småningom hela det framväxande svenska riket i ett västeuropeiskt internationellt sammanhang. Det svenska riket blev en del av den västerländska kristna kulturgemenskapen. I föreliggande volym belyses detta medeltida internationella sammanhang. Åtta forskare från kyrkovetenskapligt, kyrkohistoriskt, bibelvetenskapligt, arkeologiskt och konstvetenskapligt håll ger en rad mycket intressanta aspekter på en framväxande östgötsk delaktighet i den västerländska kultursfären. Kjell O. Lejon (red.) är docent i kyrkohistoria och verksam som universitetslektor i historisk teologi vid Linköpings universitet.