Den som hör er, han hör mig

239 kr

Artikelnr: 9789177771104 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 276 Format: | Redaktör: | Övrigt:

aKF:s årsbok 2018

Beskrivning

Beskrivning

När Jesus skickade ut sina lärjungar för att vittna om honom övergick de från att vara lärjungar till att bli apostlar – sändebud. I detta sammanhang sade Jesus till lärjungarna (Luk 10:16): ”Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig, och den som avvisar er, han avvisar mig.” Detta är allt jämt utgångspunkten för all kristen förkunnelse.

Denna antologi om förkunnelsen tar ett brett grepp om ämnet – teologiskt, historiskt och praktiskt. Med början i Nya testamentet, över fornkyrka och medeltid ges exempel på äldre förståelse av förkunnelsen liksom predikans praktik. Här berörs även teologiska utgångspunkter liksom förkunnelsens sammanhang i församling och gudstjänst.

aKF:s årsbok 2018 vill ge den enskilde förkunnaren, men också den som lyssnar till förkunnelsen, underlag för den egna reflektionen och vill samtidigt vara ett bidrag till kyrkans ständigt pågående reflektion kring förkunnelsen.