Den helige Franciskus levnadshistoria

215 kr

Artikelnr: 9789175807072 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 157 Format: | Översättare: |
Beskrivning

Beskrivning

Den helige Franciskus (1182–1226) är älskad som få inom den katolska kyrkan och andra kristna samfund, men även utanför kristenheten. Den yttre anledningen till detta är den glädje han utstrålar, hans radikala fattigdom och engagemang för de allra mest utsatta, samt hans vördnad inför djur och natur. Men kärnan i Franciskus liv och lära var hans önskan att efterfölja Jesus Kristus helt och fullt genom att leva efter Evangeliet och genom att lära andra att också göra det. Det går inte att förstå Franciskus åtskild från Jesus Kristus.

Vi vet ganska mycket om Franciskus eftersom detaljerade biografier skrevs kort efter hans död, däribland denna som broder Tomas av Celano skrev år 1229. Han gjorde det på uppmaning av påven, som underlag för helgonförklaringen av Franciskus, vilken ägde rum snart efter dennes död. Tomas var en mycket bildad person som tidigt anslöt sig till Franciskus ordensgemenskap.

Tomas av Celanos biografi kännetecknas av ingående kunskaper om Franciskus livshistoria; det är inte så konstigt eftersom det han skrev baserades på ögonvittnes-skildringar och egna upplevelser. Texten visar tydligt Tomas gedigna kunskaper om Bibeln, teologi och litteratur, och genomsyras av hans djupa beundran för och varma kärlek till Franciskus.