Den glömda kyrkan – Om Herrnhutismen i Skandinavien

222 kr

Artikelnr: 9789175807966 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 213 Format: | Redaktör: ||
Beskrivning

Beskrivning

Den skandinaviska Herrnhutismen är en utlöpare av den globala kyrkan, ”Neue Brudergemeine” som grundades år 1727 i Herrnhut, Sachsen. Under andra halvan av 1700-talet hade Herrnhutismen stora framgångar i Skandinavien och antalet anhängare uppgick vid århundradets slut till tiotusentals. Herrnhutismens stora betydelse för de skandinaviska ländernas såväl kyrko- som samhällshistoria har emellertid inte avspeglats i ett motsvarande intresse från den akademiska forskningen, tvärtom har intresset varit förbluffande svalt.

I föreliggande antologi presenteras Herrnhutismen av författare från Danmark, Norge, Grönland och Sverige. Bidragen ger en bild av såväl skillnader som likheter mellan länderna.