Den empatiska människan

235 kr

Artikelnr: 9789175806587 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 310 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

För att vårt samhälle skall fungera någorlunda friktionsfritt krävs empati. Det ser man kanske tydligast när personer som saknar denna egenskap får möjlighet att agera. Det som hände i Oslo och på Utøja skulle inte ha varit möjligt om förövaren hade ägt förmågan till inlevelse i andra människors känslor. I denna bok diskuterar Glenn Hægerstam empati utifrån ett antal olika aspekter. Han försöker ge en bild av hur man kan definiera och förstå vad som menas med ordet och belyser detta socialt så viktiga fenomen ur både filosofisk och naturvetenskaplig synvinkel. Att begreppet empati har en koppling till etik förefaller rimligt, likaså att det på ett negativt sätt relaterar till ondska och sjukliga avvikelser. Även frågan om när i livet empati först kan iakttas och om den också finns bland djur diskuteras, liksom dess betydelse för en human sjukvård. Empati som begrepp och fenomen har till och från ifrågasatts. Författaren har därför bemödat sig att ge ett verktyg till förståelse av denna för vår samhällsfunktion så viktiga mänskliga egenskap.

Glenn Hægerstam är med. dr. och docent, har studerat medicin i Graz (Österrike) och vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han har främst sysslat med forskning, information och undervisning och skrivit ett tjugotal böcker om olika aspekter på smärta.
Provläs boken här!