Den dolde artisten

234 kr

Artikelnr: 9789172170537 Kategorier: , , Förlag: | Antal sidor: 256Format: | Redaktör: |
Beskrivning

Beskrivning

Det har under det senaste decenniet förts en livlig diskussion om det som ibland kallas darwinism, ibland biologism. Kärnfrågan är vad biologer och huma-nister/ teologer utifrån ett evolutionärt perspektiv kan säga om människan, om moral och religion. Två motsatta uppfattningar står mot varandra. Den ena säger, att det efter Darwin inte finns plats för religion och gudstro, den andra att gudstro är väl förenlig med evolutionsteorin. Den dolde artisten behandlar dessa alltjämt aktuella och kontroversiella frågor. Författarna till boken, Holsten Fager-berg, Carl Reinhold Bråkenhielm, René Kieffer, Stig Olsson och Mikael Stenmark borgar för en bred och saklig genomgång ur teologiskt, filosofiskt och naturvetenskapligt perspektiv.