De första jesuiterna

288 kr

Artikelnr: 9789175805412 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 466 Format: | Övrigt:

Bildark med färgbilder

Beskrivning

Beskrivning

Jesuitordens historia är i stort sett obekant för svenska läsare. Här ges en insiktsfull och väldokumenterad redogörelse för ordens tillkomst, för de idéer som inspirerade den och de människor som ledde dess första utveckling. John W. O’Malleys prisbelönta bok bygger på historieforskning av högsta klass och uppvisar en stor bredd. Vi får här inblickar i så skilda ting som renässansens filosofi och livssyn, det andliga arvet från medeltiden och det rådande kulturklimatet på 1500-talet. Boken ger oss en levande bild av ordensgrundaren Ignatius av Loyola och hans närmaste följeslagare. Deras ursprungliga syfte var att tjäna Gud genom predikan, undervisning, bikt och barmhärtighetsverk och särskilt genom de andliga övningar som Ignatius utarbetade, en hjälp till självinsikt och förmåga att frivilligt ställa sig i Guds tjänst. Men utvecklingen gick vidare när jesuiterna började satsa på nya uppgifter som att grunda skolor runtom i Europa och sända missionärer till Indien och Brasilien, och de fick en ny roll som befrämjare av kultur och bildning. Några av dem blev också framstående teologer och bidrog till den tidigmoderna utvecklingen inom den katolska kyrkan. Deras mångskiftande verksamhet går inte att sätta på en formel, men O’Malley ger oss en inträngande framställning av dess många växlingar. Översatt av Per Beskow.