Bortom protestantismen

213 kr

Artikelnr: 9789175807683 Kategori: Förlag: | Antal sidor: 172 Format: | Redaktör: | Övrigt:

aKF:s årsbok 2014

Beskrivning

Beskrivning

Det var de evangeliskas strävan under 1500-talet att vara en del av kyrkan och att hävda att deras tro och praxis var ett uttryck för apostolisk och katolsk tro. »Protestantism« som teologisk idé uppstod först under slutet av 1700-talet. Den uppkom genom en inskränkning av den evangeliska teologin, och den kom med tiden att definieras utifrån sin strävan att vara en motsats till romersk katolicism. Denna form av protestantism kom att infiltrera – tidvis helt dränka – flertalet reformatoriska kyrkor, också Svenska kyrkan. Nyprotestantismen fortlever, men den är knappast kapabel att skapa något andligt liv, då den inte bygger upp utan avgränsar och reducerar. Det är därför en angelägen uppgift att lämna den och gå vidare.

Om protestantismen och dess olika konsekvenser, och om hur Svenska kyrkan ska kunna komma bortom den, handlar denna viktiga bok.