Tillbaka

Bönen i den helige Andes tempel. Människosyn och kyrkosyn i Martin Luthers böneteologi

259 kr

ISBN: 9789175804316 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 316 Format: |
Beskrivning

Beskrivning

Den här avhandlingen riktar fokus mot Martin Luthers teologiska tänkande som det kommer till uttryck i hans förståelse av bönen. Fram träder en teologi som inte uttrycker sig polemiskt, utan istället formulerar den grundläggande samklangen mellan synen på människan (antropologin) och synen på kyrkan (ecklesiologin).

Därmed sätts den traditionella skildringen av den lutherska trons centrum, rättfärdiggörelsen genom »tron allena«, in i teologins helhetssystem, vilket får viktiga konsekvenser för den troende människans syn på sig själv och på sin plats i såväl samhället som kyrkan