Bengt Stolts tryckta skrifter 1940-2009

101 kr

Artikelnr: 9789175804439 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 90 Format: | Övrigt:

Nr 12 i serien Scripta Ecclesiologica Minorna

Beskrivning

Beskrivning

Docent Bengt Stolts (f. 1923) forskning spänner över ett vitt fält. Han disputerade i matematik 1953, innehade 1954–61 docenttjänst vid Uppsala universitet och var 1961–86 universitetslektor i detta ämne vid Stockholms universitet. Samtidigt har han varit aktiv som forskare också inom kyrkovetenskap och ett brett fält av svensk kyrklig konst- och kulturhistoria, inte minst med gotländsk anknytning. År 1996 kallade teologiska fakulteten vid Uppsala universitet honom till teologie hedersdoktor.

Jämsides med vetenskapliga undersökningar förtecknar denna bibliografi också hans populärt hållna skrifter: debattinlägg, recensioner, referat, kåserier, dagsaktualiteter eller kulturella kuriositeter. Tillhopa innehåller den drygt 1 300 nummer och spänner över en tidsrymd av nära 70 år. Åtskilligt av det han skrivit har varit publicerat i dagspressen. Genom bibliografin och dess register går det att på ett enkelt sätt ta del av Bengt Stolts omfattande författarskap.