Tillbaka

Att göra Guds ord verkligt – En festskrift till biskop Biörn Fjärstedt

225 kr

Artikelnr: 9789175808239 Kategorier: , Förlag: | Antal sidor: 353 Format: | Redaktör: | Övrigt:

Gotlands kyrkohistoriska sällskaps skriftserie nr 5

Beskrivning

Beskrivning

Född och uppvuxen i Norrköping och akademiskt fostrad i både Lund och Uppsala, är Biörn Fjärstedt likväl endast den andra biskopen i Visby som också vigts till präst för stiftet. Hans anknytning till den gotländska kyrkliga verkligheten är därför sedan mer än femtio år stark och djup. Kyrkan är också, enligt biskop Biörns uppfattning, alltid lokal. ”Ingen människa bör bo i en by utan tempel”, som han själv ofta framhållit. Ändå kom Biörn Fjärstedt att bli en av våra inter­ nationellt bäst orienterade biskopar, inte bara genom sina åtta år som teologisk lärare i Sydindien utan också som författare till flera böcker om utomeuropeisk teologi. Till det skall också läggas att Visby stift under hans biskopstid tog de första stegen mot att bli Svenska kyrkans stift också för församlingarna i utlandet. Hela Biörn Fjärstedts gär­ning, som nytestamentlig exeget, som missionsdirektor, som biskop – också de många engagemangen under emeritustiden – har burits av en tydlig vision av kyrkan som världens sakrament. Denna festskrift, som tillkommit med anledning av biskop Biörns 80­årsdag, uppmärk­sammar genom sina mångskiftande bidrag den stora spännvidden i hans arbete för denna kyrkas och den kristna trons fortlevnad, men också alldeles särskilt platsen för hans biskopsgärning, Gotland.