Tillbaka

Att fånga världen i ord – litteratur och livsåskådning

199 kr

Artikelnr: 9789172170582 Kategorier: , Förlag: | Antal sidor: 245 Format: | Redaktör: ||
Beskrivning

Beskrivning

I gränstrakterna mellan litteraturvetenskap och livsåskådnings-forskning håller ett nytt forskningsområde på att växa fram. Under senare år har flera doktorsavhandlingar om bl. a. livsåskådningar i svenska författares verk publicerats. Samtidigt väcks nya och intressanta metodfrågor: hur ska man analysera livsåskådningar i skönlitteraturen? I vilken mening kan skönlitteratur uttrycka livsåskådningar? Kan den uttrycka något slags sanning om livet? Och vilka är de teoretiska och metodiska huvudlinjerna inom området i den internationella forskningen? Dessa frågor behandlas i denna antologi jämte olika exempel på hur man kan analysera livsåskådningar i bland annat Marcel Prousts, Sven Delblancs, Kerstin Ekmans, och Ingmar Bergmans verk.