Att bygga inifrån

258 kr

Artikelnr: 9789177770312 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 235Format: | Övrigt:

Bearbetad av Niklas Adell, nytt förord av Fredrik Modéus

Beskrivning

Beskrivning

Per-Olof Sjögrens bok Att bygga inifrån, har sin främsta styrka i att den inte endast är ett teoretiskt arbete utan bottnar i Sjögrens egen praktiska erfarenhet av att bygga församling. Boken är ovanlig i så motto att den inom samma pärmar rymmer själavård för den enskilde och en skiss till hur en församling byggs upp. Budskapet är att vi först ska bygga en gudstjänstfirande gemenskap, ur detta föds behovet av samtal och själavård, vilket i sin tur leder till mission och diakoni. Här finns ett budskap vilket vi som i dag är verksamma inom kyrkan gör klokt i att lyssna till. Inget bestående växer fram när församlingens medarbetare har som första fokus att nå ut, när kraften läggs på »uppseendeväckande yttre manifestationer«.

Uppgiften nu som då är i stället att troget bygga inifrån.