Asketernas väg

99 kr

Artikelnr: 9789175804002 Kategorier: , Författare: | Förlag: | Antal sidor: 64Format: | Övrigt:

Tredje upplagan

Beskrivning

Beskrivning

»Denna bok är som en korsfästelse. Orden driver in sina sjutumsspikar i kroppen. Satser som spjut stinger den högröstade egenviljan i sidan och tömmer den på sin omåttligt höga tro på sig själv. Döden är i annalkande. Och självet skälver. Asketernas väg är ett outspätt destillat av framför allt den östliga kyrkans andliga vägledning, den som traderats via gestalter som ökeneremiten Antonios, Isak av Nineve, Johannes Klimakos och Simeon den nye Teologen, och som övats i klostrens väckelsehärdar. Därmed är man garanterad andlig vägledning av bästa sort. Om än av ett slag som får nutidsmänniskor att stundom kippa efter andan. Ty på dessa sidor bjuds inte smek. Här vankas andlig fostran… Det är en daglig kamp i det fördolda, ett enträget arbete i den egna kammaren, där vi aldrig får förtröttas. En kamp som i sig inte gör oss till heliga människor, men röjer vår åker för en livets skörd. Ty på korsfästelse följer uppståndelse.«

Ur Peter Halldorfs inledning