Andliga texter

244 kr

Artikelnr: 9789175807331 Kategori: Författare: | Förlag: | Antal sidor: 220 Övrigt:

Inledning och sammanställning av Philip Endean S.J. Översättning av Stefan Jarl

Beskrivning

Beskrivning

Karl Rahner betraktas som en av 1900-talets största teologer. Men han anses också vara en av de stora tänkare som är svårast att förstå. När man försöker närma sig Rahners teologiska författarskap är det lätt att glömma bort att mannen bakom så många betydelsefulla teologiska verk framför allt var en troende, bedjande människa. Med sina ibland abstrakta tankegångar ville han främst förmedla det som han själv hade erfarit i tron. Därför finns inget bättre sätt att närma sig Rahner än genom att läsa hans andliga skrifter. Där finns glöden som gav kraft och ljus till hans teologiska tänkande. Philip Endeans urval av texter, och hans kunniga och inkännande introduktion är den bästa tänkbara utgångspunkten för den som inte bara vill läsa om Karl Rahner utan som också vill läsa honom själv.

Philip Endean är jesuitpater och teolog från England. Han har arbetat vid University of London och University of Oxford samt vid Boston College, och
ingår nu i lärarkollegiet vid jesuiternas högskola i Paris (Centre Sèvres). Bland hans publikationer märks Karl Rahner and Ignatian Spirituality (Oxford, 2001).