FLER TITLAR

Välj bland fler aktuella titlar

En munks vishet – Bernhard av Clairvaux andliga och teologiska profil

290 kr

En ny lära som aldrig tidigare hörts i Guds kyrka

225 kr

Batterifabriken – Skellefteå och resan mot framtidslandet

249 kr

Tidens tecken – Den ensamma människans tidsålder

155 kr

Som sådden förnimmer: Minnen och möten 1946-2020

210 kr

Vägen till eros och agape. Anders Nygrens teologi 1921 till 1936

185 kr

Svensk mission och kyrkorna som växt fram

305 kr

Tidegärden i kyrkotraditionerna

235 kr

Helige Gregorios Palamas och ortodox andlighet

198 kr

Delaktig i vilken mening? En teologisk analys av delaktighetsstrategier i svenskkyrkligt gudstjänstliv

210 kr

Må din väg gå dig till mötes

198 kr

Gud och det onda

250 kr

De osynliga krigarna i fredssamhället

210 kr

Avstånd Delaktighet Längtan

185 kr

Förnuft och religion – filosofiska undersökningar

290 kr

Gustaf Wingren som bibelteolog

198 kr

Pentekostalismen i Sverige på 2020-talet

225 kr

Uniformer, identiteter och militära själavårdare

225 kr

Österns kyrka – Den assyriska kyrkans historia och fromhet

198 kr

Anna Sophia Bonde – Två volymer

320 kr

Det andliga bröllopet

185 kr

Kretsen kring Rosenius

225 kr

Änglarna – Tro och erfarenhet

198 kr

Mässbok

1 150 kr

KATEGORIER

Välj bland våra olika bokkategorier
Nya böcker
Nya böcker
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Den katolska traditionen
Den katolska traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den tidiga kyrkan
Den tidiga kyrkan
Det inre livet och mystiken
Det inre livet och mystiken
Församlings­material
För­samlings­material
Norma bokförlag
Norma bokförlag
Artos academic
Artos academic
Biografier
Biografier
Skönlitteratur
Skön­litteratur
Övrigt
Övrigt

RECENSIONER M.M.

Aktuellt från Artos & Norma.

Månadens översättare

Fader Mikael Fälthammar

Fader Mikael Fälthammar är präst i Antiokias Grekisk-Ortodoxa stift för Sverige och Skandinavien. Han förestår Kristi Uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg. Tillsammans med församlingen arbetar han för att göra den ortodoxa tron mer känd i Sverige. Det arbetet sker delvis genom översättning av ortodox litteratur. Han har på Artos tidigare översatt Äktenskapet i ortodox tradition av John Meyendorff och Låt oss vara uppmärksamma av Lawrence Farley.

Hans senaste översättning är John Meyendorffs klassiska bok Helige Gregorios Palamas och ortodox andlighet. Det är första gången på svenska som en av ortodoxa kyrkans viktigaste helgon och läromästare presenteras. Gregorios Palamas (1296–1359) levde i Bysans på 1300-talet. Han gav, på ett mycket framgångsrikt sätt, teologiskt uttryck för den ortodoxa asketiska andligheten.

Boken härleder ortodoxa kyrkans andliga och asketiska tradition från ökenfäderna genom hela den patristiska traditionen fram till hesychasmen i Bysans och ända fram till de ryska eremiterna. Den visar också hur Palamas teologiska gärning överstiger gränserna för en enda andlig skola, och hur den förnyar och berikar förståelsen av det kristna mysteriet.

Fader Mikael producerar också podcasten Ortodox kristen tro där frågor om kyrkan behandlas. Han bor med sin familj på en gård utanför Alingsås.

KALENDARIUM

Bokmässor, bokförsäljning, signering & föreläsningar.