POPULÄRA TITLAR

Välj bland våra populäraste titlar

KATEGORIER

Välj bland våra olika bokkategorier
Nya böcker
Nya böcker
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Den katolska traditionen
Den katolska traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den tidiga kyrkan
Den tidiga kyrkan
Det inre livet och mystiken
Det inre livet och mystiken
Församlings­material
För­samlings­material
Norma bokförlag
Norma bokförlag
Artos academic
Artos academic
Biografier
Biografier
Skönlitteratur
Skön­litteratur
Övrigt
Övrigt

RECENSIONER M.M.

Aktuellt från Artos & Norma.

Månadens författare

Andrew Louth

Andrew Louth är präst i den Ryska ortodoxa kyrkan samt professor emeritus i patristik och bysantinska studier vid universitetet i Durham, England. Han undervisar i kurser om den kristna kyrkans historia och teologi.

I december 2019 tilldelades han Sankt Ignatios orden vid ett symposium i Sigtuna. Motiveringen löd bland annat: ”Genom hans banbrytande arbete har dogmatik integrerats med spiritualitet, där tanke och liv blir till ett i den kristnes liv. Detta har tillhandahållit en hermeneutisk nyckel till en djupare förståelse av kyrkofäderna.”

På Artos & Norma bokförlag finns en av hans mest betydelsefulla böcker utgiven. I Moderna ortodoxa tänkare  ges en insiktsfull och skarpsinnig redogörelse för de senaste 250 årens stora ortodoxa tänkares liv, texter och intellektuella arv. Med början i 1800-talets Ryssland beskrivs och förklaras det varaktiga inflytande dessa teologer fått för vår samtid.

Andrew Louth anses vara en av vår tids viktigaste ortodoxa teologer.

KALENDARIUM

Bokmässor, bokförsäljning, signering & föreläsningar.