Fri att tjäna Kyrkofäderna har i kyrklig tradition en priviligierad ställning. Det var ju de som grundlade den kyrkliga traditionen, formulerade trosbekännelser och dogmer, kommenterade Skriften, gav vägledning i det kristna livet, … MER AV FÖRFATTAREN KÖP NU Del 2 Svenskt patristiskt Kyrkofäderna har i kyrklig tradition en priviligierad ställning. Det var ju de som grundlade den kyrkliga traditionen, formulerade trosbekännelser och dogmer, kommenterade Skriften, gav vägledning i det kristna livet, … MER OM BOKEN KÖP NU bibliotek band VI Hjälplöshetens Hjalmar Ekström (1885–1962) framstår allt mer som en av vårt lands viktigaste andliga gestalter och är mest känd genom sina själavårdande brev. Brevsamlingen Den fördolda verkstaden är nu utgiven i sin åttonde upplaga. … MER AV FÖRFATTAREN KÖP NU evangelium Rysk litteratur Många av de ryska författarna tillhör världslitteraturens främsta, andra mindre kända i väst fick stor betydelse i sitt land. I den här nyskrivna ryska litteraturhistorien får läsaren följa med från Nestorskrönikan till det senaste … MER AV FÖRFATTAREN KÖP NU i tusen år

POPULÄRA TITLAR

Välj bland våra populäraste titlar

Socken, kyrkoförsamling, missionsförsamling

198 kr

Arbete med psalm: Text, musik, teologi

225 kr

Rituella rum och heliga platser

210 kr

Tegnér och kristendomen

210 kr

Jag tror för att förstå – En essä om att finna och bli funnen

235 kr

Beröringen – Om det omöjliga mötet mellan Gud och människa

225 kr

Från Truman till Trump – Om religionens roll i Vita huset

235 kr

Theofanes krönika

290 kr

Kyrka här och nu

210 kr

Fri att tjäna, del 2 – Församlingsarbete i Jesu efterföljd

250 kr

Folkmord, flyktingar och fortlevnad

225 kr

Svenskt patristiskt bibliotek band VI, Teologi före Nicea

235 kr

Skönt från själ till själ det ljöd

264 kr

Bysantinsk bönbok

132 kr

Socialetik i Svenska kyrkan under 1900-talet

198 kr

Rysk litteratur i tusen år

250 kr

Hjälplöshetens evangelium

185 kr

Anteckningar om det inre livet

185 kr

Gesta Romanorum

210 kr

Flyg i Treenighetens fart

132 kr

Jesus, min Herre och min Gud – Undervisning i kristen tro

225 kr

Svenska kyrkan som minoritetskyrka

155 kr

Det heliga äktenskapet

250 kr

Liturgi i Svenska kyrkan

235 kr

KATEGORIER

Välj bland våra olika bokkategorier
Nya böcker
Nya böcker
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Den katolska traditionen
Den katolska traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den tidiga kyrkan
Den tidiga kyrkan
Det inre livet och mystiken
Det inre livet och mystiken
Församlings­material
För­samlings­material
Norma bokförlag
Norma bokförlag
Artos academic
Artos academic
Biografier
Biografier
Skönlitteratur
Skön­litteratur
Övrigt
Övrigt

RECENSIONER M.M.

Aktuellt från Artos & Norma.

Sommarens författare

Pekka Mellergård

Pekka Mellergård är sedan början av 1990-talet specialist och docent i neurokirurgi. 2002 blev han rektor för Örebro Teologiska Högskola. Han är medgrundare till tidskriften NOD och kulturcentret TCG Nordica i Kunming. Han satt också i Alliansregeringens Framtidskommission. Sedan 2013 är han överläkare på Universitetssjukhuset i Örebro.

När Pekka Mellergård ”mitt i livet” bytte spår och återvann sin barndoms tro, upptäckte han att det inte är ovanligt att när en kristen samtalar med icke troende vänner blir det uppenbart att mycket av deras invändningar beror på missuppfattningar och bristande kunskap. I Jag tror för att förstå. En essä om att finna och bli funnen formulerar han sitt personliga vittnesbörd, kopplar samman det med naturvetenskaplig och humanistisk bildning och ger en teologisk översikt till den som är intresserad av livets stora frågor.

Det här är hans debut på Artos & Norma bokförlag.

KALENDARIUM

Bokmässor, bokförsäljning, signering & föreläsningar.