POPULÄRA TITLAR

Välj bland våra populäraste titlar

Kyrkan lovsjunger – En bok om gudstjänstens och musikens teologi

125 kr

Kyrka i nytt landskap

235 kr

Ledstjärnor – Förebilder i kristet liv

210 kr

Ökenfädernas tänkespråk

149 kr

Efterföljelsens glädje – Om att hitta sin plats i Guds drama

210 kr

Råd för det andliga livet

125 kr

Den sunda läran har sin källa i liturgin

155 kr

Om den andliga vänskapen

125 kr

Vardagshelgon

235 kr

Fåglar i svensk poesi

170 kr

Thérèse och Martin – Karmel och reformationen i nytt ljus

210 kr

Innan murarna föll – Svenska kyrkan under kalla kriget

290 kr

Återblick på dagen – ett sätt att upptäcka Guds närvaro

118 kr

Ett år med Jesus – Predikningar och samtal

299 kr

Närmare Guds hjärta

210 kr

Alla himlens fåglar har flytt

305 kr

Mässbok

790 kr

Syster Lenas böneskola

149 kr

Biskop Lewi Pethrus – Biografi över ett ledarskap

264 kr

Fri att tjäna – Ledarskap i Jesu efterföljd

235 kr

Om tron

210 kr

En bra plats att vara på

210 kr

Den avhumaniserade männsikan

210 kr

Credo Del III – Den helige ande och kyrkan

224 kr

KATEGORIER

Välj bland våra olika bokkategorier
Nya böcker
Nya böcker
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Den katolska traditionen
Den katolska traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den tidiga kyrkan
Den tidiga kyrkan
Det inre livet och mystiken
Det inre livet och mystiken
Församlings­material
För­samlings­material
Norma bokförlag
Norma bokförlag
Artos academic
Artos academic
Biografier
Biografier
Skönlitteratur
Skön­litteratur
Övrigt
Övrigt

KALENDARIUM

Bokmässor, bokförsäljning, signering & föreläsningar.

Månadens författare

John Sjögren

När John Sjögren på våren 2015 hörde av sig till förlaget med en förfrågan om att ge ut en essäsamling vann han snart vår uppskattning. Vi mötte ett prydligt och resonerande språk som också visade på en mycket stor beläsenhet.

Essäsamlingen som fick namnet Konstens sakrament. Nio essäer om skapandet utkom på hösten 2015. Boken fick försiktigt positiva recensioner och tilldelades Statligt kulturrådsstöd, vilket får ses som anmärkningsvärt för en debutant. Två år senare, 2017, utkom Återställelsens glädje. En essä om att komma hem. Mottagandet blev mycket positivt och boken uppmärksammades i ett flertal dagstidningar.

Han är nu aktuell med Efterföljelsens glädje. Om att hitta sin plats i Guds drama. Där försöker han förstå vad det innebär att tänka på livet som berättelse och drama. Med teologiska metoder och i samtal med några av litteraturens och teaterns stora klassiker utforskas kallelsens verklighet. Boken rör sig från världens kaotiska scen ända in i kyrkorummet, till mässans altarbord, i sitt sökande efter efterföljelsens glädje.

John Sjögren är nu en etablerad röst i svensk kulturdebatt. Han är kulturskribent i bland annat Svenska Dagbladet och medarbetare i den katolska kulturtidskriften Signum. Han har medverkat i Sveriges radio och hållit meditationer i Sveriges television.

NYHETER

Aktuellt från Artos & Norma.