Fri att tjäna Kyrkofäderna har i kyrklig tradition en priviligierad ställning. Det var ju de som grundlade den kyrkliga traditionen, formulerade trosbekännelser och dogmer, kommenterade Skriften, gav vägledning i det kristna livet, … MER AV FÖRFATTAREN KÖP NU Del 2 Svenskt patristiskt Kyrkofäderna har i kyrklig tradition en priviligierad ställning. Det var ju de som grundlade den kyrkliga traditionen, formulerade trosbekännelser och dogmer, kommenterade Skriften, gav vägledning i det kristna livet, … MER OM BOKEN KÖP NU bibliotek band VI Hjälplöshetens Hjalmar Ekström (1885–1962) framstår allt mer som en av vårt lands viktigaste andliga gestalter och är mest känd genom sina själavårdande brev. Brevsamlingen Den fördolda verkstaden är nu utgiven i sin åttonde upplaga. … MER AV FÖRFATTAREN KÖP NU evangelium Rysk litteratur Många av de ryska författarna tillhör världslitteraturens främsta, andra mindre kända i väst fick stor betydelse i sitt land. I den här nyskrivna ryska litteraturhistorien får läsaren följa med från Nestorskrönikan till det senaste … MER AV FÖRFATTAREN KÖP NU i tusen år

POPULÄRA TITLAR

Välj bland våra populäraste titlar

Jag tror för att förstå – En essä om att finna och bli funnen

235 kr

Beröringen – Om det omöjliga mötet mellan Gud och människa

225 kr

Från Truman till Trump – Om religionens roll i Vita huset

235 kr

Theofanes krönika

290 kr

Kyrka här och nu

210 kr

Fri att tjäna, del 2 – Församlingsarbete i Jesu efterföljd

250 kr

Folkmord, flyktingar och fortlevnad

225 kr

Svenskt patristiskt bibliotek band VI, Teologi före Nicea

235 kr

Skönt från själ till själ det ljöd

264 kr

Bysantinsk bönbok

132 kr

Socialetik i Svenska kyrkan under 1900-talet

198 kr

Rysk litteratur i tusen år

250 kr

Hjälplöshetens evangelium

185 kr

Anteckningar om det inre livet

185 kr

Gesta Romanorum

210 kr

Flyg i Treenighetens fart

132 kr

Jesus, min Herre och min Gud – Undervisning i kristen tro

225 kr

Svenska kyrkan som minoritetskyrka

155 kr

Det heliga äktenskapet

250 kr

Liturgi i Svenska kyrkan

235 kr

Kristus outgrundlighet och jungfrufödelse

132 kr

Laggahärad

250 kr

Människa och kristen. En bok om Irenaeus

198 kr

Vägskäl – skäl att välja Vägen

155 kr

KATEGORIER

Välj bland våra olika bokkategorier
Nya böcker
Nya böcker
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Svenska kyrkan & lutherska traditionen
Den katolska traditionen
Den katolska traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den ortodoxa traditionen
Den tidiga kyrkan
Den tidiga kyrkan
Det inre livet och mystiken
Det inre livet och mystiken
Församlings­material
För­samlings­material
Norma bokförlag
Norma bokförlag
Artos academic
Artos academic
Biografier
Biografier
Skönlitteratur
Skön­litteratur
Övrigt
Övrigt

RECENSIONER M.M.

Aktuellt från Artos & Norma.

Månadens författare

Per-Arne Bodin

Per-Arne Bodin är professor emeritus i slaviska språk med litterär inriktning vid Stockholms universitet, ledamot av Kungliga Vitterhetsakademien samt hedersdoktor i teologi vid Uppsala universitet. Han är också en av de författare som varit längst hos Artos & Norma bokförlag. Han debuterade hos oss redan 1987 med Världen som ikon. Sedan dess har han givit ut ett flertal titlar med fokus på hur framför allt den ortodoxa och bysantinska kulturen påverkat ryskt idéliv.

I hans senaste bok, Rysk litteratur i tusen år, får vi följa med från Nestorskrönikan till det senaste decenniets ryska författarskap. Vi möter storartade personligheter, många djupt berörande litterära verk och människoöden. Andligt sökande och mänsklig förtvivlan blandas med kamp mot censur och förtryck. Mindre kända författarskap varvas med dikter av Rysslands största. Med fast berättarhand och med författarens djupa insikter i den ortodoxa traditionens betydelse för den ryska och sovjetiska kulturen vägleds vi i tusen år över det vidsträckta ryska litterära landskapet.

KALENDARIUM

Bokmässor, bokförsäljning, signering & föreläsningar.